Najwyższą ilość punktów uzyskała oferta Firmy Biuro Promocji Exportu EURO TARGI, z którą zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi doradczej w zakresie wskazanym w zapytaniu ofertowym nr 1/09/2019/03.03.02

Projekty

2-3-5%20Informacja%20o%20projekcie2.jpg